Przeskocz do treści

Zwolnienia z opłat za posiłki

Zasady udzielania zwolnień z opłat za posiłki w stołówkach specjalnych ośœrodków szkolno-wychowawczych, ośœrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz stołówkach szkolnych, dla których organem prowadzącycm jest Powiat Łukowski
Treść zarządzenia Starosty Łukowskiego
załącznik nr 1 - wykaz szkół i placówek
załącznik nr 2 - wniosek w sprawie zwolnienia
załącznik nr 3 - oświadczenie