Przeskocz do treści

Zamówienia publiczne

Informacje o zamówieniach publicznych realizowanych w ramach projektu "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim"

  1. Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych
  2. Zakup i dostawa podręczników dla uczestników projektu
  3. Zakup i dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu
  4. Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w powiecie łukowskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe
    Dostawa wyposażenia dla pracowni kształcenia zawodowego Szkół objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w powiecie łukowskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe