Przeskocz do treści

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku 2016 r. I Liceum Ogólnokształcące im T. Kościuszki oraz IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II realizowały rządowy program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 3., którego celem było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach programu każda ze szkół otrzymała dotację w wysokości po 12 tys. zł z budżetu państwa oraz po 3 tys. zł wkładu organu prowadzącego szkoły na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Zgodnie z założeniami programu przed realizacją zakupu zasięgnięto opinii rodziców i uczniów oraz uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty rynkowej zakupiono prawie 2 000 książek, w tym również audiobooki. Są to nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej, młodzieżowej, fantasy; lektury szkolne, książki popularnonaukowe, historyczne ( tematyka Żołnierzy Wyklętych), religijne (motywacyjne i formacyjne), tomiki poezji współczesnej,

Nawiązano współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Łukowie i łukowską filią Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej obejmującą m. in. konsultacje i wymianę informacji na temat wydarzeń czytelniczych.

W szkołach przeprowadzono kilka projektów edukacyjnych z wykorzystaniem książek zakupionych w ramach projektu: ?Wychowanie przez czytanie?, ?CzytamTo?, ?Z bibliotecznej półki?, ?Nasze inspiracje Sienkiewiczem?, ? Sienkiewicz znany i nieznany? ?Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych?? Najpiękniejsze miejsca  na świecie?, Tydzień z literaturą - cykl spotkań z różnymi rodzajami literatury, ?Przeczytałem ? polecam?, ?Polskie drogi do niepodległości?,

Odbyły się liczne wydarzenia promujące czytelnictwo i zakupione nowości wydawnicze.

Uwzględniono tematykę wpływu czytania na rozwój młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę spotkania z rodzicami.

Podjęte inicjatywy zaowocowały wzmocnieniem zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz zwiększeniem liczby wypożyczeń. Realizowany projekt wpłynął na wzrost atrakcyjności bibliotek ze względu na ofertę poczytnych książek, nowości wydawniczych.