Przeskocz do treści

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Łukowski, które wnioskowały o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych otrzymały dotacje w 2018 roku. O dofinansowanie z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3" w kwocie 44 960,00 zł powiat aplikował do Wojewody Lubelskiego, zapewniając 20% wkładu własnego. Pieniądze pozyskane z programu zostały już przekazane szkołom. Wcześniej powiat podpisał umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty, który odpowiada za program z upoważnienia Wojewody. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3" ma na celu przede wszystkim propagowanie i rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie zasobów bibliotecznych, zakup  nowości wydawniczych, niebędących podręcznikami, wzbogacenie księgozbiorów szkolnych o książki o tematyce  bliskiej  doświadczeniom uczniom, a także rozwijanie współpracy w lokalnym środowisku miedzy szkołami a bibliotekami.
W tegorocznej edycji programu wsparcie finansowe otrzymały szkoły:

  1. Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie (wsparcie finansowe z programu  12 000, 00 zł i 3 000, 00 zł zł-wkład własny powiatu),
  2. Technikum nr 2 w Zespole Szkół 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie (wsparcie finansowe z programu 12 000, 00 zł i 3 000,00 zł -wkład własny powiatu),
  3. Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie (wsparcie finansowe z programu 12 000, 00 zł i 3 000,00 zł -wkład własny powiatu),
  4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym (wsparcie finansowe z programu 4 000, 00 zł i 1 000,00 zł -wkład własny powiatu),
  5. Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim (wsparcie finansowe z programu 2 480, 00 zł i 620,00 zł -wkład własny powiatu),
  6. Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Baczkowie (wsparcie finansowe z programu 2 480, 00 zł i 620,00 zł -wkład własny powiatu).

Aby spełnić wymagania "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", szkoły zasięgają opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek, podejmują współpracę z bibliotekami publicznymi oraz Biblioteką Pedagogiczną w Białej Podlaskiej Filia w Łukowie dotyczącą planowanych zakupów i informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, na spotkaniach z rodzicami poruszają tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, tak organizują pracę biblioteki, by z jej zbiorów czytelnicy mogli korzystać również w ferie letnie a przy dokonywaniu zakupów uwzględniają potrzeby uczniów niepełnosprawnych.  W szkołach zaplanowano szereg przedsięwzięć popularyzujących czytelnictwo, m.in. spotkania autorskie, wspólne czytanie, wystawy księgozbioru, konkursy, lekcje biblioteczne, projekty edukacyjne. Zbiory szkolnych bibliotek wzbogacą się o nowe woluminy na łączną kwotę 56 200, 00 zł. Wcześniej w 2016 r. dwa łukowskie licea- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie i IV liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie skorzystały z dofinansowania i na doposażenie bibliotek szkolnych wydały po 15 000, 00 zł.