Przeskocz do treści

Informacje o projekcie

Projekt "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego 816 uczniów oraz 29 nauczycieli kształcenia zawodowego z prowadzonych przez Powiat Łukowski: Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie oraz Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Celem projektu jest także wyposażenie pracowni zawodowych w szkołach objętych projektem.

Łączna wartość projektu wynosi 3 271 303,48 zł. w tym wkład Funduszy Europejskich to 2 780 607,95 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 roku.