Przeskocz do treści

Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych

Uchwała Nr XXX/252/2018 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR XXIII/182/2017 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania przez niepubliczne szkoły, ośrodki i placówki oświatowe działające na terenie Powiatu Łukowskiego


Statystyczna liczba uczniów
 1. Według SIO na 30 września 2017 r.
  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 146
  • Szkoła policealna - 102
Podstawowa kwota dotacji
 1. stan na  1 stycznia 2017 r,
  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 2 793,83 zł
  • Szkoła policealna - 2 715,77 zł
 2. stan na 31 marca 2017 r.
  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 2 625,63 zł
  • Szkoła policealna - 2 685,59 zł

Uchwała Nr 176/464/2014 Zarządu Powiatu w Łukowie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania ustalonych w budżecie Powiatu Łukowskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych określonego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia na potrzeby ustalania dotacji dla szkół niepublicznych