Przeskocz do treści

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Informujemy, że materiały do zajęć z doradztwa zawodowego oraz do zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu , m.in. przykładowe programy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, scenariusze zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych, filmy o zawodach, a także podstawy prawne doradztwa zawodowego do wykorzystania przez dyrektorów szkół, doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli przedmiotów i specjalistów- pedagogów i psychologów szkolnych, zamieszczone są na portalu doradztwo edukacyjno- zawodowe Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.doradztwo.ore.edu.pl.

Publikacje w postaci książek i  artykułów, można pozyskać z portalu Euroguidance http://euroguidance.pl/_publikacje/.