Przeskocz do treści

Projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" uzyskał dofinansowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do internetu", działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

Łączna wartość projektu wynosi 99 630 zł. W jego ramach zakupiono 54 laptopy, które przekazano uczniom i nauczycielom  15 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski.