Przeskocz do treści

UCHWAŁA NR X/111/2019 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Łukowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łukowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
Czytaj dalej... "Sieć szkół"

UCHWAŁA NR XLII/319/2022 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski

Czytaj dalej... "Czas pracy nauczycieli"

UCHWAŁA NR XLIV/326/2022 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia oraz wysokość nagród dla nauczycieli

Czytaj dalej... "Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość nagród"

Uchwała Nr XXX/252/2018 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Czytaj dalej... "Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych"