Przeskocz do treści

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łukowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Czytaj dalej... "Informacja o realizacji zadań oświatowych"

Zgodnie z podpisaną z PKS w Łukowie S.A. umową, szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Łukowski zgłaszają zapotrzebowanie przewozu osób na formularzu, stanowiącym załącznik do umowy:

Zamówienie, po wypełnieniu i podpisaniu przez Dyrektora szkoły/placówki przekazywane jest do Powiatowego Zespołu Oświatowego w formie elektronicznej (skan) na adres bus@pzo.lukow.pl lub tradycyjną drogą papierową na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

Zgłoszenie i warunki świadczenia usługi przewozu dotyczą grup o maksymalnej liczebności 20 osób, których przejazd związany jest z realizowanymi przez szkołę/placówkę zadaniami oświatowymi.