Przeskocz do treści

Projekt "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego 816 uczniów oraz 29 nauczycieli kształcenia zawodowego z prowadzonych przez Powiat Łukowski: Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie oraz Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Celem projektu jest także wyposażenie pracowni zawodowych w szkołach objętych projektem.

Łączna wartość projektu wynosi 3 271 303,48 zł. w tym wkład Funduszy Europejskich to 2 780 607,95 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Obowiązek  informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO/  (Dz. U. UE. L. 2016. 119.1 z dnia  04.05.2016) w ramach projektu  pn. "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

Czytaj dalej... "Klauzula informacyjna RODO"