Przeskocz do treści

O Zespole

Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Łukowskiego, której zadaniem jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łukowski.

Zespół prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół prowadzonych przez Powiat Łukowski, zapewnia obsługę zadań z zakresu oświaty
i edukacji publicznej należących do właściwości Powiatu i Starosty, realizuje zadania Powiatu określone ustawami i właściwymi uchwałami Rady Powiatu Łukowskiego,
w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych.
Zespół może podejmować inne działania wynikające z potrzeb polityki oświatowej, na podstawie uchwał Rady Powiatu Łukowskiego, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty, może, na podstawie zawartych porozumień i w zakresie określonym
w tych porozumieniach prowadzić wspólną obsługę powiatowych instytucji kultury a także innych, zaliczanych do sektora finansów publicznych powiatowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych


kontaktKontakt
Dane adresowe i kontaktowe PZO oraz dane kontaktowe stanowisk odpowiedzialnych za realizację zadań Zespołu.


bankKonta bankowe
Informacja o numerach kont bankowych PZO oraz obsługiwanych szkół
i placówek oświatowych.